Cruinníon an Dáimh Talamhaíocht gach Máirt ar a 9:00 sa Mhuileann. Ta gach rud a bhaineann le talamh, oscionn talaimh agus faoi thalamh dá phleadh againn.  Imasc na n-abhar tá feirmeoireacht, luibheolaíocht, seandálaíocht,aimsir, na réalta agus an firmimeint, uisce, truailiú, aeráid agus athrú aeráide, an nádúir agus tionnchar an duine ar.  Bíonn fáilte roim bail nua igcónaí ach teacht shun cruinniú aon Máirt.  Is é Séamus Ó Suilleabháin Éarlamh na Daimhe ó 2017 go 2020.

Bíonn tógraí ar bun againn i gcónaí.

Gáirdín na Luibh agus an Plean Caomhnaithe, Bainistiú agus Léirléamh 2018 -2032 na tígrai is mó idir láimh anois agus lé déanaí bhí suim ar leuth againn i bhforbairt an curbhóthar nua timpeal Bhaile Mhuirne agus an taobh seandálaiocht de sin agus an loitiméireacht nádúrtha ag eirí as  an strácaí mór amhalúrach nai seo sa bhith áitiúil.

Chuireamar leis aidhneacht chun príommh innealtóir an Conate i leith an plean nua riar uisce agus Abha an tSuláin atá i gceist ag na hUdaráis a chur i bhfeidhm.  Churamar  mapaí de dhraéní is foth aobhne an tSuláin le chéile agus mhíníomar go bhfuil lochtanna ar a bplean siúd toisc an méid uisce a thagann de phreib ar chúl an Sráid Bhaile Bhaile Mhuirne/Bhaile Mhic Íre agus é ag rith síos ó Mhullach an Ois, Na Cipeacha agus mar sin de.   Is féidir an litir sin dfheiscint ansa. I dtaoibh plean uisce agus Baile Mhuirne 2019