Paidreacha oiriúnach do Ghuí an Phobail am sochraide

Ar son ár mairbh.

A Thiarna Dia iarraimíd ort na muartha fáilte chun na Flaithis do chuir roim ár gcara ___________ inniu.   Táimíd ag tabhairt chun cuimhne chomh maith a athair (Más marbh do ----)  agus a mháthair (más marbh di ----) a ghlaois chughat féin bliannta ó shoin.   Guimíd iad do bheith sonadh sásta le chéile i gcomhluadar na naoimh is na h-aingil ar neamh.  A Thiarna éist linn:

 Freagra ón bpobal: "A Thiarna Bí ceansa is éist linn."

Ar son lucht a dubhróin.

A Thiarna féach go ceannsa ar (ainm céile an té atá marbh) ina bris (bhris más fear atá fágtha) agus orthu san go léir atá faoi bhrón inniu.  Tabhair tabhharthas an chreidimh dóibh ionas go mbeidh suaimhneas acu agus iad ag deileáiil le scarúint na gcompánach.  A Thiarna éist linn:

Freagra ón bpobal: "A Thiarna Bí ceansa is éist linn."


Ar son Dochtuirí is lucht Alltranais.

A Thiarna iarraimíd do bheannacht  ar lucht leighis is altrainnis.  Féach anuas go háirithe ar foireann iontach Ospidéal -----------  a thug aire agus cionn do ------- le linn a bheoiteachta.  Táimíd buíoch dóibh as ucht a gcuid saothair agus guímíd rath agus misneach orthu agus iad i mbun a gcuraim.   A Thiarna éist linn:

Freagra ón bpobal: "A Thiarna Bí ceansa is éist linn."

 

Ar son daoine breoite:

A Thiarna iarraimíd ort tacaíocht agus misneach agus creideamh do bhronadh orthu san atá ag fulaingt nó i bpian inniu.   Go mbronnadh tú faoiseamh orthu agus go

ndeonfaigh tú iad do bheith faoi churam chneasta le linn a dtrioblóidí dhóibh.  A Thiarna éist linn:

Freagra ón bpobal: "A Thiarna Bí ceansa is éist linn."

 

Ar son dea chomharsainne.

Faoi scáth a chéile a mhaireann na daoine.   A Thiarna bronn orainn go léir comharsainne fliathúil fial agus bronn orainne na grástaí chun bheith ceannamhail flathúil sinn féin, in ár saoghal laethiúil, leo san uilig a mhaireann timpeal orainn.   A Thiarna éist linn.

Freagra ón bpobal: "A Thiarna Bí ceansa is éist linn."

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.