Ag úsáid an tsuíomh

Anois go bhfuilir ansa, cailion sé go bhfuilir mar bhall den suíomh.  Tá trí saghas cumadh gur féidir leat stuif do chuir suas ar an suíomh.

Post:   IS féidir leat an 'Post' thuas a chuir faoi'd Luch agus titfigh liosta beag amach ar dheis uaigh.  Sa liosta sin roghnaigh "New" agus tosnóigh san leathanach nua duit a bheiodh mar phost.  Cuir ainm ar bharr an phoist sa bhosca ar barr an scáileann.  mar shampla "An neoinín agus a bhaineann leis"Cuir isteach do théacs ansan.  Is féidir leat pictiú nó píosa ceoil nó videodo chur isteach aon áit sa téacs gur mian leat ach an focal 'media' atá ar bharr an bhosca scíbhte do bhrúgh.  Oscloigh seo bosca eil agus tá rogh agat píosa ón 'library' a úsaid nó rud éigin a lódáil ó do ríomhaire féin.  Chun é sin a dheineamh bruigh 'upload' agus leann 'browse' a tharfaigh chun an desktop ar do ríomhaire féin tú.  Brúigh an file atá uait ód do ríomhair féin agus ansan 'upload' o bhun do scaileán. Nó beir greim ar an file ó do 'desktop' agus tairrigh treasna chun an fuinneog ansa é.  Má tá fadhb leis, is gnáthaí gurb amhaligh nách bhfuil an pictiúr/file in bhfuirm oiriúnach.  AN fuirm is fearr is ea Jpeg. nó MP3 i gcás fuaim.  Bo cheart go n'iompódh an bosca seo gorm agus go dtosnódh an file ag lódáil suas duit.

Ná dein dearúd ar 'Save' a bhrugh nuair atáir críochanithe.

Le Post is féidir le daoine eile cur leis ansan agsu feicfear a gcuid siúd mar aguisíní breise agus a n'ainmeacha is dáta ar an aguisín sin - cosúil le 'facebook' is a leithéid.

Le "Page" tá docúiméid níos toirtiúla i gceist.  Seo an leathanach a úsáideadh duine chun cúntas ar amhrán, eachtra staire, cur síos ar ní ar leith agus mar sin de.  Chun é seo a dheineamh téir suas chun an focal 'Pages' thuas ar clé agus chuir faoi'd Luch agus titfigh liosta beag amach ar dheis uaigh.  Sa liosta sin roghnaigh "New" agus tosnóigh san leathanach nua duit a bheiodh mar 'Page' nó leathanach nua.  Cuir ainm ar bharr an 'phage' sa bhosca ar barr an scáileann.  mar shampla "An neoinín agus a bhaineann leis" Cuir isteach do théacs ansan.  Is féidir leat pictiú nó píosa ceoil nó video do chur isteach aon áit sa téacs gur mian leat ach an focal 'media' atá ar bharr an bhosca scíbhte do bhrúgh.  Oscloigh seo bosca eil agus tá rogh agat píosa ón 'library' a úsaid nó rud éigin a lódáil ó do ríomhaire féin.  Chun é sin a dheineamh bruigh 'upload' agus leann 'browse' a thabharfaigh chun an desktop ar do ríomhaire féin tú.  Brúigh an file atá uait ód do ríomhair féin agus ansan 'upload' o bhun do scaileán. Nó beir greim ar an file ó do 'desktop' agus tairrigh treasna chun an fuinneog ansa é. Bo cheart go n'iompódh an bosca seo gorm agus go dtosnódh an file ag lódáil suas duit. Má tá fadhb leis, is gnáthaí gurb amhaligh nách bhfuil an pictiúr/file in bhfuirm oiriúnach.  AN fuirm is fearr is ea Jpeg. nó MP3 i gcás fuaim. Ná dein dearúd ar 'Save' a bhrúigh nuair atáir críochanithe.

le Document tá docúiméid níos toirtiúla i gceist.  Seo an leathanach a úsáideadh duine chun cúntasaí fada agus caibidil éágsúil ann. Mar shampla más ar amhrán, eachtra staire, atá an cur síos, beir ábalta aguisíní móra do chur leis.  Beir ábalta abair focail an amhráin, Ceol an amhráin i bhfuirm PDF nó MP3 más fuaim thaifead atá i gceist agus caibideal ar stair an amhráin agus mar sin de.  Beiodh daoine eile ábalta cur leis ansan chomh maith ach is mar chuid den gcáipéis a bheidh sé seachas mar nótaí mar a bhíon i bhfuirm 'pages'.  Seo an saghas cáipéis a bhionn i cgeist le obair throm.   Chun é seo a dheineamh téir suas chun an focal 'Document' thuas ar clé agus chuir faoi'd Luch agus titfigh liosta beag amach ar dheis uaigh.  Sa liosta sin roghnaigh "New" agus tosnóigh san leathanach nua duit a bheidh mar 'Document' nó leathanach nua.  Cuir ainm ar bharr an 'Document' sa bhosca ar barr an scáileann.  mar shampla "An neoinín agus a bhaineann leis" Cuir isteach do théacs ansan.  Is féidir leat pictiúr nó píosa ceoil nó video do chur isteach aon áit sa téacs gur mian leat ach an focal 'media' atá ar bharr an bhosca scíbhte do bhrúgh.  Osclóigh seo bosca eile agus tá rogh agat píosa ón 'library' a úsaid nó rud éigin a lódáil ó do ríomhaire féin.  Chun é sin a dheineamh bruigh 'upload' agus leann 'browse' a thabharfaigh chun an desktop ar do ríomhaire féin tú.  Brúigh an file atá uait ód do ríomhair féin agus ansan 'upload' o bhun do scaileán. Nó beir greim ar an file ó do 'desktop' agus tairrigh treasna chun an fuinneog ansa é. Bo cheart go n'iompódh an bosca seo gorm agus go dtosnódh an file ag lódáil suas duit. Ná dein dearúd ar 'Save' a bhrúigh nuair atáir críochanithe. Má tá fadhb leis, is gnáthaí gurb amhaligh nách bhfuil an pictiúr/file in bhfuirm oiriúnach.  AN fuirm is fearr is ea Jpeg. nó MP3 i gcás fuaim.

IS féidir PDF a lódáil sa chumadh céanna don 'Document' ach is fearr é aistríu isteach ina jpeg más féidir.

Má tá ceist ar bith cur scéala chun 'admin'.  Go n'eirí leat.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.